Úvod

Věda hravě, názorně, ale především zajímavě

Aktualizováno: 23. 12. 2014

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení názornosti učiva přírodních věd a vysvětlení jevů, se kterými se žáci setkávají v každodenním životě.
Při realizaci projektu budeme navazovat na ŠVP a upevňovat kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Projekt je určen pro žáky středních škol, osmých a devátých ročníků základního vzdělávání. Aktivity v projektu budou realizovat pedagogové přírodovědných předmětů.
Formou jednoduchých laboratorních cvičení a na ně navazujících pracovních listů se žáci připraví na studium vybraného jevu. S využitím počítače, dataprojektoru, audiovizuální techniky a interaktivní tabule budou žákům názorně demonstrovány fyzikální, chemické a biologické jevy pomocí animací, prezentací nebo videosnímků, praktickými laboratorními pracemi. Žáci budou aktivně zapojeni do práce s digitální technikou, to povede ke zvýšení oblíbenosti přírodovědných předmětů a zlepšení výsledků vzdělávání v těchto oborech.
V rámci projektu budou vytvořeny studijní opory pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie, matematika a geografie), se kterými, budou žáci pracovat v teoretické i praktické výuce.

Základní informace k projektu:

Příjemce dotace: Gymnázium Josefa Kainara, příspěvková organizace, Hlučín
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Operační program: Vzdělávání a konkurenceschopnost
Doba realizace: 06/2013–12/2014
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo: CZ. 1.07/1.1.24/02.0050
Název projektu: Věda hravě, názorně, ale především zajímavě
Zkrácený název projektu: Hravá věda

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

© Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o., Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín | Tel.: 553 876 030 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Graficky upravil Tomáš Panoc