Cíle projektu

Hlavními cíli projektu je zabezpečení kvalitnější výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím moderních metod s podporou ICT technologií, podpořit tvůrčí myšlení a způsoby vědecké práce (pozorování, měření, experimentování, hypotézování).
Další cíle:
1. Zajistit maximální názornost učiva se zaměřením na jeho pochopení.
2. Nahradit statickou formu vzdělávání atraktivním a hravým způsobem.
3. Zvýšit zájem o přírodní vědy u cílové skupiny.
4. Vytvořit studijní opory v tištěné a elektronické podobě a digitálních médií s videozáznamy a fotodokumentaci.
5. Rozvíjet kompetence ŠVP.
Výše uvedené cíle budou realizovány za podpory technického zázemí vybudovaného v rámci projektu.
Cíle jsou v souladu s potřebami žádoucího rozvoje Gymnázia Josefa Kainara, příspěvková organizace, Hlučín.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou budou žáci našeho gymnázia všech ročníků v předmětech chemie, biologie, fyziky, matematiky a geografie. Gymnázium Josefa Kainara je šestileté a čtyřleté, všeobecné.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Cílová skupina bude proškolena a motivována k tomu, aby mohla práci s technikou provádět, a demonstrovat. Žáci budou vyplňovat studijní opory (pracovní a laboratorní listy) interaktivní formou prostřednictvím interaktivní tabule nebo vpisovat do tištěné podoby opor za asistence a pod dohledem pedagogů.

V laboratorních pracích budou žáci používat moderní techniku měření: různá měřicí čidla připojená přes rozhraní k notebooku nebo k přenosnému měřidlu. Experimenty budou prováděny v laboratorních učebnách nebo v terénu.
Výstupem laboratorních prací bude grafické zpracování naměřených hodnot, se kterým mohou žáci dále pracovat ve vybraných předmětech ve škole nebo při domácí přípravě.
Přínos pro cílovou skupinu:
Projekt podpoří studium přírodovědných oborů, zatraktivní výuku a pochopení jednotlivých jevů, se kterými se cílová skupina setkává nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale především v praktickém životě. Cílová skupina bude lépe samostatně pracovat a řešit jednotlivé problémové jevy, pracovat s literaturou, a tím bude lépe připravena ke studiu na vysoké škole a do praxe.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

© Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o., Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín | Tel.: 553 876 030 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Graficky upravil Tomáš Panoc