Výstupy

Výstupy projektu:

V rámci projektu budou vytvořeny studijní opory pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie, matematika a geografie), se kterými, budou žáci pracovat v teoretické i praktické výuce.
V průběhu projektu budou vypracovány tvůrci metodických materiálů soubory pracovní listů pro cílovou skupinu v elektronické a tištěné podobě a metodické listy pro pedagogy a tvůrci laboratorních prací soubory laboratorních pracovních listů pro cílovou skupinu v elektronické a tištěné podobě a metodické listy pro pedagogy, které budou navíc obsahovat fotodokumentaci nebo videozáznamy, uložené na datové médium.
V rámci projektu bude vypracováno 112 souborů.

Seznam prací:

číslo výstupu jméno autora název práce
1 Mgr. Petr Klein Opěrná soustava člověka
2   Pohybová soustava člověka
3   Trávicí soustava člověka
4   Dýchací soustava člověka
5   Vylučovací a kožní soustava člověka
6   Krev
7   Srdce a oběhová soustava člověka
8   Pohlavní soustava člověka
9   Endokrinní soustava člověka
10   Nervová soustava člověka
11 RNDr. Marta Humplíková Prokaryota, bakterie, sinice
12   Eukaryotická buňka
13   Fyziologie buňky
14   Rostlinné orgány vegetativní
15   Rostlinné orgány generativní
16   Genetika I.
17   Mendelismus
18   Genetika II.
19   Genetika člověka
20   Genetika III.
21 Mgr. Kateřina Trčková Chemické rovnice v anorganické chemii
22   Stavba atomu
23   Periodická soustava prvků
24   Názvosloví uhlovodíků
25   Chemická vazba
26   Triviální názvosloví derivátů uhlovodíků
27   Systematické názvosloví derivátů uhlovodíků
28   Chemické rovnice v organické chemii
29   Acidobazické reakce
30   Chemické technologie
31 Mgr. Milan Šula Dynamika přímočarých a křivočarých pohybů
32   Struktura a vlastnosti plynů, práce plynu, kruhový děj
33   Mechanika tuhého tělesa
34   Gravitační pole
35   Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
36   Mechanická práce, energie, výkon
37   Struktura a vlastnosti kapalin
38   Fázové přeměny
39   Stejnosměrný elektrický proud
40   Struktura a vlastnosti pevných látek
41 PaedDr. Věra Miketová Algebraický tvar komplexního čísla
42   Analytická geometrie I.
43   Analytická geometrie II.
44   Rovnice I.
45   Rovnice II.
46   Nerovnice a jejich soustavy
47   Soustavy rovnic
48   Maticový počet
49   Průběh funkce
50   Teorie her - úvod do šachové hry
51 Mgr. Jana Sabolová Úvod do výrokové logiky
52   Složené výroky
53   Množinová algebra
54   Číselné obory
55   Zobrazení v rovině
56   Rovinné útvary
57   Polohové úlohy
58   Tělesa
59   Pravděpodobnost
60   Statistika
61 Mgr. Romana Olšáková Praktická kartografie
62   Jak znáš svou vlast
63   Svět křížem krážem
64   Svět naslepo
65   Co je to vexiologie?
66   Sociální geografie jinak
67   Fyzická geografie I.
68   Fyzická geografie II.
69 Mgr. Helena Kapounová Chemické rovnice
70   Roztoky
71 Mgr. Markéta Haburová Přírodní vědy ve starověku
72   Přírodní vědy ve středověku a raném novověku
73   Přírodní vědy v novověk
74   Průmyslová revoluce
75   Rozvoj vědy za války
76   Přírodní vědy v českých zemích ve 20. století
77   Přírodní vědy ve světě ve 20. století
78 Petr Martiník Generátory náhodných čísel
79   Aproximace
80   Numerické řešení rovnic
81   Numerické řešení soustav rovnic
82   Určitý integrál
83   Lineární regrese
84   Vyhledávání a třídění
85   Ukazatel
86   Číselné soustavy
87   Goniometrie
88 Mgr. Andrea Cahelová Kinematika I.
89   Kinematika kmitavého pohybu
90   Dynamika kmitavého pohybu
91   Hydrostatika
92   Kinematika II.
93   Elektrostatika I.
94   Elektrostatika II.
95   Optika - úvod, geometrická optika
96   Stacionární magnetické pole
97   Souřadnice bodů a vektory
98 Mgr. Sabina Kijanicová Environmental problems
99   Science terminology in English
100 Ing. Alena Janošová Biologie des Menschen
101 Mgr. Petr Klein Laboratorní práce z biologie I.
102   Laboratorní práce z biologie II.
103   Laboratorní práce z biologie III.
104   Laboratorní práce z biologie IV.
105 Mgr. Andrea Cahelová Laboratorní práce z fyziky I.
106   Laboratorní práce z fyziky II.
107   Laboratorní práce z fyziky III.
108   Laboratorní práce z fyziky IV.
109 Mgr. Kateřina Trčková Laboratorní práce z chemie I.
110   Laboratorní práce z chemie II.
111   Laboratorní práce z chemie III.
112   Laboratorní práce z chemie IV.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

© Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o., Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín | Tel.: 553 876 030 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Graficky upravil Tomáš Panoc